Keitä olemme?

SaferGloben toiminnasta vastaa SaferGloben toimisto ja sen palkkaamat työntekijät. Strategisesti SaferGlobea johtaa SaferGloben hallitus, jolle neuvoa antaa SaferGloben neuvottelukunta. SaferGlobella on myös asiantuntijaverkosto, jonka jäsenet tukevat omalla asiantuntemuksellaan SaferGloben työtä.

Toimisto

Hallitus

Asiantuntijat

Toimisto

Maria Mekri
Toiminnanjohtaja
maria.mekri@saferglobe.fi

Marialla on vahva akateeminen tausta kansainvälisestä politiikasta Cambridgen ja Brandeis’in yliopistoista sekä kansainvälisestä yritystoiminnasta HaagaHeliasta. Maria on ollut myös IECEU-projektin Conceptual Framework Manager, GAP (Gaming for Peace) Advisory Boardissa sekä vara-asiantuntijajäsen Kehityspoliittisessa toimikunnassa (erityisesti Yritykset ja Kehitys-ryhmässä).

Hän on saanut siviilikriisinhallinnan koulutuksen ja osallistunut Liberian vakauttamiseen. Hän on myös toiminut pitkään neuvottelutaitojen kouluttajana suomalaisille yrityksille. Marian erityisasiantuntemusta ovat hauraat alueet, arviointi, rauhan teknologiat, yritystoiminnan ja kehitysavun toteuttaminen kriisialttiilla alueilla.

Kuva Maija Lähteenkorvasta

Maija Lähteenkorva
Tutkija
maija.lahteenkorva@saferglobe.fi

Maija on akateeminen tutkija, joka on erikoistunut sidosryhmäyhteistyöhön ja organisaatioiden kestävyysmuutokseen. Hän työskentelee tällä hetkellä väitöskirjatutkijana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii osana-aikaisena projektitutkijana SaferGloben Konfliktivalmius- hankkeessa. Maijalla on kauppatieteen kandidaatin tutkinto Glasgow’n Yliopistosta ja kauppatieteen maisterin tutkinto Jyväskylän Yliopistosta erikoistuen ympäristöjohtamiseen. Maija on työskennellyt useissa kestävään kehitykseen liittyvistä hankkeista, sekä kartuttanut työkokemusta yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla Suomessa sekä ulkomailla.

Samuel Tammekann
Tiedotuskoordinaattori
samuel.tammekann@saferglobe.fi

Samuel toimii osa-aikaisena tiedotuskoordinaattorina SaferGlobella tuottaen sisältöä sekä vastaten hankkeiden visuaalisesta ulkoasusta ja taitoista. Aiemmin työurallaan hän on kartuttanut kokemusta mm. järjestösihteerinä, visuaalisen viestinnän yksinyrittäjänä ja konsulttina vaikuttajaviestinnän, yhteiskunnallisten kampanjoiden ja strategisen toimintaympäristön analyysin sekä ennakoinnin parissa. Samuelilla on myös yli 10 vuoden tausta poliittisissa nuorisojärjestöissä, ja tällä hetkellä hän puheenjohtaa puoluepoliittisesti sitoutumattoman Young European Federalists -järjestön EU:n ulkosuhteiden ja globaalin hallinnan työryhmää. Parhaillaan hän viimeistelee kandidaatintutkintoaan talous- ja sosiaalihistoriasta Helsingin yliopistossa.

Hallitus

Sirpa Virta
Hallituksen puheenjohtaja
chair@saferglobe.fi

Turvallisuushallinnon professori Tampereen yliopistossa Johtamisen ja talouden tiedekunnassa vuodesta 2008. Valtio-opin väitöskirja Poliisi ja turvayhteiskunta 1998 koski sisäisen turvallisuuden teemoja, strategioita ja poliisin roolia, jotka ovat olleet ja ovat edelleen koulutuksen ja tutkimustoiminnan keskiössä. Sirpa Virta on vastannut turvallisuushallinnon maisteriohjelmasta 1998-2021 ja uudesta kansainvälisestä SAFER -maisteriohjelmasta (Security and Safety Management) 2019-2022. Kansainvälinen ura kouluttajana ja tutkijana on liittynyt sekä professionaalisiin organisaatioihin ja hankkeisiin että akateemisiin verkostoihin ja julkaisutoimintaan; CEPOLin (European Union Agency for Law Enforcement Training) puitteissa vuodesta 2001, Euroopan Neuvoston Human Rights Capacity Building /Police and Prisons Unit’in short-time eksperttinä 2010-, lukuisissa EU:n puiteohjelmien ja muissa hankkeissa ja kansainvälisissä tutkijaverkostoissa.

Helka Lamminkoski
Hallituksen varapuheenjohtaja

Helka Lamminkoski työskentelee konsulttina asiantuntijayritys Finnish Consulting Group Oy:ssä, ja on osallistunut useisiin arviointi- ja selvityshankkeisiin sekä strategiakonsultaatioihin. Helkalla on rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisterin tutkinto Lontoon yliopiston School of Oriental and African Studies (SOAS) -yliopistosta, ja alempi korkeakoulututkinto Uumajan yliopistosta, erikoistuen kansainväliseen kriisin- ja konfliktinhallintaan. Helka on työskennellyt erilaisissa kansalaisjärjestöjen ja valtion hallinnon tehtävissä Suomessa ja ulkomailla.

Timmy Trumpler
Hallituksen jäsen

Sannimari Veini
Hallituksen jäsen

Sannimari Veini on asevalvontaan ja aseistariisuntaan, erityisesti kemiallisten ja biologisten aseiden sääntelyyn erikoistunut väitöskirjatutkija Justus Liebig University Giessenissä Saksassa. Sannimari toimii lisäksi Associated researcher -roolissa Frankfurtin Peace Research Instituutissa sekä CBWNet-projektissa. Sannimari valmistui oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2021 ja keskittyi opinnoissaan erityisesti kansainväliseen rikosoikeuteen ja kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen monipuolistaen tutkintoaan myös poliittisen historian ja valtio-opin opinnoilla. Sannimari toimii lisäksi The Ulkopolitist verkkojulkaisun toimituskunnassa ja on aiemmin ollut mukana muun muassa Suomen YK-nuorten hallituksessa ja opiskeluaikoinaan hoitanut erilaisia luottamustehtäviä ainejärjestössään sekä ylioppilaskunnassaan.

Jyri Wuorisalo
Hallituksen jäsen

Jyri Wuorisalo toimii inhimillisen turvallisuuden asiantuntijana ja verkostokoordinaattorina kansallisessa Human Security Finland -verkostossa. Verkosto edistää yritysten osallistumista kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamiseen kehitysmaissa ja kriisialueilla. Human Security Finland verkottaa yrityksiä, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja viranomaisia yhteistyöhön kriisiliiketoiminnan palvelujen kehittämiseksi. Wuorisalo on toiminut sekä yrittäjänä että yrityskehittäjänä kriisiliiketoiminnan saralla lähes 20 vuotta. EU palkitsi Human Security Finland -verkoston eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnolla syksyllä 2016.

Asiantuntijat

Peppi Heinikainen
Rauhanprosessit ja konfliktinratkaisu
peppi.heinikainen@saferglobe.fi

Peppi Heinikainen on SaferGloben asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat konfliktinratkaisu, rauhanprosessit, suurvaltanäkökulmat sekä EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Hän on opiskellut Eurooppa-opintoja Maastrichtin yliopistossa erikoistuen EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Lontoon King’s Collegen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ohjelmasta. Lopputyönsä Heinikainen kirjoitti rauhanprosessien vaikeuksista Syyriassa ja Ukrainassa.

Heinikainen on työskennellyt Euroopan parlamentissa, Maahanmuuttovirastossa, konsulttina Brysselissä Miltton Europella sekä Kymenlaakson liitolla. Parhaillaan hän tekee tohtorin tutkintoa Tampereen yliopiston TAPRI:ssa suurvaltojen ja alueellisten valtojen rakentavista toimista konflikteissa.

Mira Kajo
Rauhanteknologiat ja paikkatieto
mira.kajo@saferglobe.fi

Mira Kajo on ollut vierailevana tutkijana SaferGloben alaisuudessa vuodesta 2018. Hänen tutkimusalueensa koskee rauhanteknologioita, joita hän tarkastelee erityisesti paikkatiedon näkökulmasta. Kajo on työskennellyt paikkatiedon parissa Seattlessa, Yhdysvalloissa Marine Conservation Instituutissa sekä Nairobissa, Keniassa IGAD Climate Prediction and Application -keskuksessa osana EU:n MESA-projektia.

Kajon kiinnostuksen kohteet liittyvät vahvasti paikkatietoon, avoimeen lähdekoodiin sekä tiedon visuaaliseen esittämiseen. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri pääaineenaan kehitysmaantiede, minkä lisäksi hän on suorittanut geoinformatiikan sivuainekokonaisuuden.

Jenniina Kotajoki
Rauhan- ja konfliktintutkimus
jenniina.kotajoki@saferglobe.fi

Jenniina Kotajoki on väitöskirjatutkija Uppsalan yliopistossa rauhan- ja konfliktintutkimuksen laitoksella. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät kansainvälisiin interventioihin, ei-valtiollisiin väkivaltaisiin toimijoihin ja oikeusvaltiokehitykseen konfliktivaltioissa. Väitöskirjassaan Kotajoki tutkii YK:n ja ei-valtiollisten väkivaltaisten toimijoiden suhdetta keskittyen rauhanturvaoperaatioihin. Hänellä on kokemusta muun muassa tutkimus-, hankehallinto- ja evaluointityöstä YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavassa toimistossa (UNODC), Ruotsin rikosseuraamuslaitoksella ja Tukholman kansainvälisessä rauhantutkimusinstituutissa (SIPRI). Kotajoki on työskennellyt muun muassa Somaliassa ja Kosovossa.

Niina Mäki
Rauhanteknologiat ja vastuullinen muotoilu
niina.maki@saferglobe.fi

Niina Mäki on palvelumuotoilija, joka on tutkinut tekoälyä hyödyntävien rauhanteknologioiden tulevaisuuden mahdollisuuksia ja vastuullista muotoilua. Hänellä on yli vuosikymmenen mittainen kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja kestävän kehityksen asiantuntijatehtävistä. Aiemmin kansalaisjärjestöissä ja YK:n kehitysohjelma UNDP:llä Pekingissä ja New Yorkissa työskennelleellä Mäellä on maisterin tutkinto kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistosta ja YAMK-tutkinto palvelumuotoilusta Laureasta. Tällä hetkellä hän työskentelee viestintätoimisto Kaiku Helsingissä.

Mäki on toinen Palvelumuotoilu järjestöissä -verkoston perustajista. Hän innostuu tulevaisuuksien ennakoinnista ja inhimillisistä digitaalisista palveluista. Mäki uskoo, että muotoiluajattelulla voidaan löytää uusia näkökulmia myös maailman visaisimpiin ongelmiin. Muotoilun lisäksi hänen erityisosaamisaluetta ovat kestävä kehitys, kehityspolitiikka ja -rahoitus sekä vaikuttajaviestintä.

Emma Nikkilä

Data-analytiikka, UNSCR 1325 ja asevalvonta

emma.nikkila@saferglobe.fi

Laura Sulin
Rauhan- ja konfliktintutkimus, 1325-tematiikka
laura.sulin@saferglobe.fi

Laura Sulin työskentelee tutkijana Centre for Trust, Peace & Social Relations, Coventryn yliopistossa Iso-Britanniassa. Hänen tutkimusalueisiin kuuluu laaja-alaisesti rauhan ja turvallisuuden asiat, keskittyen erityisesti konfliktien ratkaisuun, YK:n naiset, rauha ja turva (1325) -päätöslauselmaan, tasa-arvon asioihin kansainvälisen turvallisuuden näkökulmasta sekä intersektionalisuuteen. Sulin on erityisen kiinnostunut miten rauhaa rakennetaan ruohonjuuritasolla, sekä naisten roolista rauhan rakentamisessa. Hänen viimeisin tutkimusprojekti oli British Councilin rahoittama sukupolvien välisen kulttuuriperinnön tutkimus Länsirannalla, Palestiinassa. Tällä hetkellä hän viimeistelee väitöskirjaansa YK:n 1325-päätöslauselman implementoimisesta.

Sulinilla on maisterintutkinto konfliktintutkimuksesta London School of Economics & Political Science -yliopistosta, sekä kandintutkinto politiikasta ja kansainvälisistä suhteista Aberdeenin yliopistosta.

Tuomas Paasonen
Rauhanteknologiat
tuomas.paasonen@saferglobe.fi

Tuomas Paasonen on vieraileva rauhanteknologioiden asiantuntija. Paasosella on yli kymmenen vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä eri rooleissa. Hän on työskennellyt niin ohjelmoijana, tiiminvetäjänä kuin rekrytoijana. Paasosen päivätyö on Futurice Oy:n HR:ssä, työkulttuuri-insinöörinä.

Rauhanteknologioiden kanssa Paasonen on työskennellyt vuodesta 2018. Hän on vetänyt tai mentoroinut hankkeita ja tapahtumia, joissa on muun muassa selvitetty koneälyn ja datan visualisoinnin hyödyntämistä rauhan rakentamisessa. Hänen sydäntä lähellä ovat erityisesti käytännön sovellukset, joissa jo vakiintuneita teknologioita hyödynnetään konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Koulutukseltaan Paasonen on sähkötekniikan diplomi-insinööri.