Rekisteri­seloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 24.05.2018

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
SaferGlobe ry
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

Y-tunnus: 2373293-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Maria Mekri, toimisto(at)saferglobe.fi

3. Rekisterin nimi
SaferGloben jäsenrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:
– Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
– Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset).
Lisäksi varsinaisilta jäseniltä kerätään seuraavat tiedot:
– Jäsenyystiedot (jäsenyyden alkamisajankohta, tehtävät, yhdistyksen toimialaan liittyvät kiinnostuksen kohteet ja taidot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuksen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille EU:n ja ETA:n sisällä eikä ulkopuolella. Varsinaisten jäsenten jäsentietoja luovutetaan säännönmukaisesti sähköisesti yhdistyksen jäsenille kirjautumisen edellyttävillä suljetuilla jäsensivuilla. Luovutettavia tietoja ovat nimi, asuinpaikkakunta, sähköposti, puhelinnumero, tehtävät ja yhdistyksen toimialaan liittyvät kiinnostuksen kohteet ja taidot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. SaferGlobe ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan

9. Tarkastus ja korjausoikeus
Jäsenellä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsenellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jäsenillä on mahdollisuus päivittää omia yhteystietojaan itse tai toimittamalla tiedot rekisteriasioista vastaavalla henkilölle.