SaferGloben lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022

SaferGloben antama lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022.

Lausunnossa SaferGlobe ehdottaa, että budjetin kohtaa 24.90.50 ”Eräät valtionavut” momentin määräraha kaksinkertaistetaan 1 641 000 eurosta 3,3 miljoonaan euroon. Perusteluina SaferGlobe esittää seuraavat:

  1. Kansainvälistä työtä tekevät järjestöt edustavat Suomea ja siksi työ vaatii ammattilaisuutt
  2. Kansainvälistä työtä tekevät järjestöt hakevat ja saavat kansainvälistä rahoitusta
  3. Kansainvälistä työtä tekevät järjestöt luovat osaamista ja urapolkuja suomalaisille sekä kasvattavat Suomen vaikuttavuutta kansainvälisesti
  4. Hakijoiden määrä momentille on moninkertaistunut maailman kansainvälistyessä, mikä ei ole heijastunut momentin määrärahassa
  5. Ilman järkevää rahoitusta kansainvälistä työtä tekeville järjestöille, toiminnan kasvattaminen, kehittäminen, innovaatio ja laadun takaaminen on mahdotonta

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.