Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka ja laaja turvallisuus – ulkoinen ulottuvuus

Euroopan unionin ulkoisissa toimissa vastauksena turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään painottuvat kumppanuudet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja unionin ulkorajojen valvonta. EU on pyrkinyt vastaamaan turvapaikanhakijoiden kasvaneeseen määrään solmimalla kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa, ja tärkein näistä on EU:n ja Turkin välinen julkilausuma. Lisäksi EU on vahvistanut sotilas- ja rajavalvontaoperaatioitaan, tavoitteenana ihmissalakuljettajien toiminnan torjunta ja aiempaa tehokkaampi rajavalvonta. EU on myös suunnannut rahoitusta kolmansille maille Lähi-idässä ja Afrikassa puuttuakseen turvapaikanhakijoiden lähdön juurisyihin. Uutena toimenpiteenä EU:n jäsenmaat ovat keskustelleet alueellisten maihinnousupisteiden perustamisesta EU:n ulkopuolelle sekä uusien keskusten perustamisesta EU:n alueelle.

Laajan turvallisuuden näkökulmasta on keskeistä, että politiikkatoimissa huomioidaan niiden vaikutus turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksiin. EU:n tulee samalla varoa asettamasta itseään alttiiksi kolmansien maiden poliittiselle painostukselle. Turvapaikkapolitiikassa ratkaisujen hakeminen ulkoisten kumppanuuksien avulla sisältää riskejä molemmilta osin. Riskien välttämiseksi EU:n tulisi jatkossa kehittää omaa turvapaikkajärjestelmäänsä toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa ihmisoikeudet huomioidaan täysimääräisesti.

Saatavuus: Lataa sähköisessä muodossa.

Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka ja laaja turvallisuus – ulkoinen ulottuvuus / Sarja: Policy Brief / Numero: 4/2018 / Tekijä(t): Johannes Lehtinen.  Julkaisija: SaferGlobe / Julkaisuvuosi: 2018 / Sivuja: 4 / Ulkoasu: A4, väri / ISBN: 978-952-6679-27-3 (painettu), 978-952-6679-28-0 (pdf)